Soutěžní řád

     I. Organizátor soutěže

Mgr. Barbora Szabová, IČO: 01445065, sídlem Foglarova 3212, Česká Lípa, 470 01 (dále jen "organizátor")

II. Termíny a místo konání

Pole Sport Contest 2020 se bude konat v Jiráskově divadle v České Lípě. Soutěž proběhne

15. února 2020 .

III. Podmínky účasti a základní pravidla soutěže

 • Soutěže Pole Sport Contest 2020 se mohou zúčastnit ženy, muži a děti s trvalým bydlištěm v Libereckém, Ústeckém kraji nebo Středočeském kraji včetně hl.města Prahy.
 • Minimální věk soutěžícího je 6 let v den konání soutěže.
 • Osoby mladší 18-ti let mohou soutěžit na základě písemného souhlasu rodičů nebo jiného zákonného zástupce.
 • Účast v soutěži je možná na základě vyplnění přihlášky k soutěži, zaplacení startovného ve výši 550,- Kč/jednotlivci , 800,- Kč/doubles na účet 2401549642/2010 (Fio banka). Jako variabilní symbol uveďte datum narození soutěžícího, do poznámky uveďte jméno soutěžícího a kategorii, ve které soutěží.
 • Startovné je nevratné.
 • Soutěžní kategorie:
 • Děti (6 - 9 let), smíšená kategorie
 • Junioři A Amatéři (10 - 13 let), smíšená kategorie - soutěžící, kteří spadají do této věkové kategorie a zároveň se nikdy neumístili na prvních třech místech na soutěžích MČR Pole Sport či MČR Pole Art 
 • Junioři A (10-13 let), smíšená kategorie - kurzisti vyšších levelů, vítězové (1.-3.místo) pole dance národních soutěžích v kat. amatér, soutěžící, kteří už někdy soutěžili v kategorii profesionál
 • Junioři B Amatéři (14-17 let), smíšená kategorie - soutěžící, kteří spadají do této věkové kategorie a zároveň se nikdy neumístili na prvních třech místech na soutěžích MČR Pole Sport či MČR Pole Art 
 • Junioři B (14 - 17 let), smíšená kategorie - kurzisti vyšších levelů, vítězové (1.-3.místo) pole dance národních soutěžích v kat. amatér, soutěžící, kteří už někdy soutěžili v kategorii profesionál
 • Ženy Amatérky - soutěžící se základními zkušenostmi s pole dance, nejsou lektorky, neúčastnily se mezinárodních soutěží, na regionálních a národních soutěžích se neumístily na prvních třech příčkách
 • Ženy Profesionálky - kurzistky vyšších levelů, lektorky pole dance, vítězky (1.-3.místo) pole dance soutěží v kat. amatér, soutěžící, které už někdy soutěžily v kategorii profesionál
 • Ženy Masters (40 let a více)
 • Doubles Junioři (do 18-ti let)
 • Doubles, smíšená kategorie (18 let a více)
 • Podmínkou účasti je dodržení všech termínů.
 • Všichni soutěžící by měli být v dobré zdravotní kondici.
 • Hodnocení soutěže je podle pravidel Pole Sport Contest 2020.
 • V soutěži bude hodnocena technická náročnost, provedení a umělecký dojem.
 • Kategorie Doubles Junioři a Doubles zasílají seznam a foto/obrázky balančních prvků, flying prvků a podpěrných prvků v choreografii. Seznam musí být zaslán do 15.1.2020 na info@polesportcontest.cz ve speciálním archu, který je ke stažení na webu soutěže v záložce hodnocení.
 • Startovní pořadí bude určeno losem.
 • Soutěžící může zopakovat vystoupení pokud:
 • nastane technický problém s hudbou
 • nastanou-li okolnosti ohrožující zdraví a bezpečnost (špatně ukotvená tyč, tekutina na pódiu,..)
 • Pro použití rukavic během vystoupení je soutěžící povinen předložit lékařské potvrzení o nadměrném pocení rukou.
 • Porota vybere a vyhlásí tři soutěžící s nejvyšším počtem dosažených bodů v každé kategorii- 1.místo, 2.místo, 3.místo. V případě shody vyhrává soutěžící s vyšším počtem bodů za technickou náročnost.

IV. Kostým

 • Je zakázáno odhalovat intimní partie. Při úmyslném odhalení bude soutěžící diskvalifikován.
 • Je zakázáno tančit ve spodním prádle, v plavkách, v erotickém prádle.
 • Vrchní část kostýmu musí zcela krýt prsa a zbytečně neodhalovat dekolt (pro ženy).
 • Spodní část kostýmu musí plně krýt hýždě, zepředu neodhaluje záhyby rozkroku.
 • Obuv je zakázána.
 • Rekvizity nejsou povoleny.
 • Není povoleno používat gripovací prostředky přímo na tyče.
 • Součástí kostýmu je účes a make-up.

                 o vlasy nesmí zakrývat obličej a krk

                 o make-up by měl být přizpůsoben vystoupení

V. Hudba

 • Hudba pro finálové kolo musí být poslána v daném termínu na danou e-mailovou adresu.
 • Hudba musí být správně pojmenována - jméno a příjmení soutěžícího, kategorie.
 • Hudba může být mixovaná.
 • Textový obsah hudby je povolen. Text by neměl být rasisticky, vulgárně a sexuálně orientován.
 • Nesmí být přesažen stanovený čas hudby pro jednotlivé kategorie.
 • Soutěžící jsou povinni zaslat svou muziku do 15.1.2020 na e-mailovou adresu info@polesportcontest.czve formátu MP3.
 • Délka finálového vystoupení

o pro kategorie Děti je 2min 15s - 2min 30s

o pro kategorie Junioři A Amatérři, Junioři B Amatéři, Ženy Amatérky, Ženy Masters, je 2min 30 s - 2min 45s

o pro kategorie Junioři A, Junioři B, Ženy Profesionálky, Doubles Junioři, Doubles je 2 min 45 s - 3min 00 s

VI. Foto, video

 • Soutěžící uděluje přihlášením souhlas s použitím fotografií a videonahrávek v průběhu soutěže pořadateli k propagačním účelům.
 • Všechny obrazové i zvukové materiály jsou majetkem pořadatele soutěže.

VII. Tyče a taneční pódium

 • Soutěžní tyče mají průměr 45mm, výška: 4m, materiál tyče: mosaz, značka Gympole.
 • Z pohledu diváka je statická tyč nalevo, spinová napravo.
 • Vzdálenost mezi tyčemi je 3 metry, do stran 2,5m.

VIII. Diskvalifikace

 • Soutěžící může být diskvalifikován při:

o porušení pravidel a předpisů

o nesportovním chování

o ohrožování zdraví a života účastníků akce

o vědomé odhalení intimních partií

o nedostavení se na pódium

IX. Práva a povinnosti organizátora

 • Organizátor si vyhrazuje právo na změnu soutěžního řádu a hodnocení. Jakákoliv změna bude neprodleně oznámena na webových stránkách soutěže.
 • Organizátor zajistí zdravotní pomoc pro případ úrazu.
 • Organizátor nenese zodpovědnost za poškození věcí a ztráty.
 • Organizátor není zodpovědný za případné újmy na zdraví.
 • Organizátor je povinen:

o zajistit soutěžní taneční tyče, jejich instalaci a zkontrolovat jejich bezpečné ukotvení

o zajistit prostory pro převlečení a rozcvičení soutěžících

o dát soutěžícím možnost vyzkoušet si taneční tyče a pódium před začátkem soutěže

o seznámit porotce s potřebnými informacemi

o zajistit očištění tyčí před vystoupením každého soutěžícího

X. Přehled termínů

15.12.2019 Uzávěrka přihlášek

18.12.2019 Uzávěrka uhrazení startovného

15.1.2020 Uzávěrka pro zaslání hudby, Uzávěrka pro zaslání seznamu prvků pro kategorie Doubles Junioři a Doubles

1.2.2020 Zveřejnění seznamu soutěžících v pořadí, v jakém byli vylosováni

8.2.2020 Nahlášení doprovodu

15.2.2020 Soutěžní den v Jiráskově divadle v České Lípě