Soutěžní řád 

Pole Sport Contest 2023


     I. Organizátor soutěže

B-Pole Studio, z.s., IČO: 17704863 , sídlem Foglarova 3212, Česká Lípa, 470 01

II. Termíny a místo konání

Termín konání soutěže je 15.dubna 2023 ve víceúčelové sportovní hale, Wedrichova 3305, 470 01 Česká Lípa.

III. Podmínky účasti a základní pravidla soutěže

 • Soutěže se mohou zúčastnit ženy, muži a děti s trvalým či přechodným pobytem v České republice, popřípadě bez oficiálního přechodného pobytu, pokud prokáží, že zde pobývají a pracují (pracovní či nájemní smlouva) déle jak 3 roky ke dni soutěže.
 • Minimální věk soutěžícího je 6 let v den konání soutěže Czech Pole Championship 2023 - 3.června 2023.
 • Osoby mladší 18-ti let mohou soutěžit na základě písemného souhlasu rodičů nebo jiného zákonného zástupce. Zákonný zástupce nemusí být v den soutěže fyzicky přítomen.
 • Účast v soutěži je možná na základě vyplnění přihlášky k soutěži, zaplacení startovného a zaslání písemného souhlasu rodičů (u soutěžících do 18-ti let).
 • Platební údaje:

- číslo účtu: 2002392684/2010 (Fio banka)

- variabilní symbol: datum narození soutěžícího ve tvaru DDMMRR

- do poznámky prosím uveďte jméno soutěžícího a kategorii

 • Výše startovného:

- do 21.12.2022 je výše startovného 1100,-Kč/ jednotlivci , 1400,- Kč/ doubles

- od 22.12.2022 do 18.1.2023 je výše startovného 1700,-Kč/ jednotlivci , 2200,- Kč/ doubles

 • Startovné je nevratné.
 • Rozhodné datum narození pro zařazení do soutěžní kategorie je datum konání soutěže Czech Pole Championship 2023 -3.června 2023.

Soutěžní kategorie:

 • Děti (6 - 9 let), smíšená kategorie
 • Junioři A Amatéři (10-13 let), smíšená kategorie -soutěžící, kteří spadají do této věkové kategorie a zároveň se nikdy neumístili na prvních 10-ti místech na soutěžích MČR Pole Sport či MČR Pole Art a na prvních třech místech* v soutěži Czech Pole Championship v kategorii Amatéři a neúčastnili se zahraničních soutěží v kategoriích jiných než amatérských a neúčastnily se mezinárodních soutěží v kategorii Doubles Elite
 • Junioři A Profesionálové (10 - 13 let) - smíšená kategorie - lektoři pole dance, vítězové (1.-3.místo*) jakékoliv amatérské kategorie pole dance národních soutěží, soutěžící, kteří už někdy soutěžili v kategorii profesionál, nikdy se neumístili na prvních třech místech MČR Pole Art a MČR Pole Sport, nikdy nestartovali v kategorii Elite (Junior Elite) a neúčastnily se mezinárodních soutěží v kategorii Doubles Elite
 • Junioři B Amatéři (14-17 let), smíšená kategorie (chlapci pouze do 15,99 let) -soutěžící, kteří spadají do této věkové kategorie a zároveň se nikdy neumístili na prvních 10-ti místech na soutěžích MČR Pole Sport či MČR Pole Art a na prvních třech místech* v soutěži Czech Pole Championship v kategorii Amatéři a neúčastnili se zahraničních soutěží v kategoriích jiných než amatérských a neúčastnily se mezinárodních soutěží v kategorii Doubles Elite
 • Junioři B Profesionálové (14 - 17 let) - smíšená kategorie (chlapci pouze do 15,99 let) - lektoři pole dance, vítězové (1.-3.místo*) jakékoliv amatérské kategorie pole dance národních soutěží, soutěžící, kteří už někdy soutěžili v kategorii profesionál, nikdy se neumístili na prvních třech místech MČR Pole Art a MČR Pole Sport ,nikdy nestartovali v kategorii Elite (Junior Elite) a neúčastnily se mezinárodních soutěží v kategorii Doubles Elite
 • Junioři Elite (10 - 17 let) - smíšená kategorie (chlapci pouze do 15,99 let) - vítězové (1.-3.místo*) jakékoliv profesionální kategorie pole dance národních a mezinárodních soutěží, soutěžící, kteří už někdy soutěžili v kategorii elite, soutěžící, kteří startovali na Mistrovství světa v libovolné kategorii
 • Ženy Amatérky (18 - 39 let) - soutěžící, které nejsou lektorky, neúčastnily se národních a mezinárodních soutěží v kategorii profesionál (semi-pro), na národních i mezinárodních soutěžích se neumístily na prvních třech příčkách* a neúčastnily se mezinárodních soutěží v kategorii Doubles Elite
 • Ženy Profesionálky (18 - 39 let) - lektorky pole dance, vítězky (1.-3.místo*) pole dance národních soutěžích v kat. amatér, soutěžící, které už někdy soutěžily v kategorii profesionál a neumístily se v ní na prvních třech místech*, nikdy nestartovaly v kategorii Elita vyjma kategorie Doubles a nikdy nestartovaly na Mistrovství světa v libovolné kategorii
 • Ženy Elite (18+) - vítězky (1.-3.místo*) jakékoliv profesionální kategorie pole dance národních a mezinárodních soutěží, soutěžící, které už někdy soutěžily v kategorii elite, soutěžící, které startovaly na Mistrovství světa v libovolné kategorii
 • Ženy Masters Amatérky (40+) -nejsou lektorky,soutěžící nad 40 let mimo vítězky (1.-3.místo*) pole dance národních soutěžích v kat. amatér (MČR Pole Sport, MČR Pole Art a Czech Pole Championship Amatér), mimo soutěžící, které už někdy soutěžily v kategorii Profesionál či Elite či startovaly na Mistrovství světa v libovolné kategorii
 • Ženy Masters Profesionálky (40+) - soutěžící nad 40 let, lektorky pole dance, vítězky (1.-3.místo*) pole dance národních soutěžích v kat. amatér, soutěžící, které už někdy soutěžily v kategorii profesionál a neumístily se v ní na prvních třech místech*, nikdy nestartovaly v kategorii Elita vyjma kategorie Doubles a nikdy nestartovaly na Mistrovství světa v libovolné kategorii
 • Muži (16+)
 • Doubles Junior (10-17 let), smíšená kategorie

V případě, že jeden z dvojice nedovršil ke dni soutěže věku 10-ti let a současně není mladší 8-mi let, může dvojice soutěžit v kategorii Doubles Junior, ale pouze v případě, že staršímu z dvojice je v den soutěže minimálně 10 let.

V případě, že jeden z dvojice dovršil ke dni soutěže věku 18-ti let, může dvojice soutěžit v kategorii Doubles dospělí, ale pouze v případě, že mladšímu z dvojice je v den soutěže minimálně 16 let.

 • Doubles, smíšená kategorie - smíšená kategorie
 • Soutěžící, spadající do věkové kategorie 50+, mohou startovat v kategorii Masters 40+ o divizi níže (Masters Elite 50+ mohou startovat v Masters Profesionálky 40+, Masters Profesionálky 50+ mohou startovat v Masters Amatérky 40+).

* Je bráno v potaz pouze pokud se soutěžící umístil na prvních třech příčkách v kategorii, ve které soutěžilo 6 a více soutěžících. Umístění v kategoriích, ve kterých soutěžilo méně než 6 soutěžících se nebere v potaz. Jakýkoliv postup do vyšší kategorie neplatí pro přípravné soutěže Czech Pole Championship - tzn. pro soutěže pod záštitou Czech Pole Championship. Pro rok 2023 se jedná o soutěž Pole Sport Contest a Polegym Cup.

Postup do vyšší kategorie pro vítěze (1.-3.místo) v jiných než výše zmíněných přípravných soutěžích platí pouze tehdy, pokud ještě nenastalo datum uzavření přihlášek následující soutěže. Tzn. pokud soutěžící vyhrál soutěž A a už jsou uzavřeny přihlášky pro další soutěž B, postup do vyšší kategorie neplatí. Pokud ale přihlášky pro soutěž B ještě uzavřeny nejsou, soutěžící je povinen se přihlásit do vyšší kategorie.

 • Organizátor si vyhrazuje právo spojit kategorii Profesionálové a kategorii Amatéři v případě, že se jedné z kategorie bude účastnit méně jak 5 závodníků. V tomto případě pak obě výkonnostní kategorie soutěží společně, avšak s povinnými prvky a délkou soutěžní skladby jejich původní kategorie. Neplatí pro kategorie Junioři A a Junioři A Amatéři.
 • Organizátor si vyhrazuje právo spojit kategorii Muži 16+ s kategorií Ženy Profesionálky, pokud se soutěže budou účastnit méně než tři muži.
 • Organizátor si vyhrazuje právo vyhlásit semifinálové kolo pro nejpočetnější soutěžní skupiny v případě, že by nebylo časově možné stihnout vystoupení všech soutěžících během jednoho soutěžního dne. V tomto případě bude semifinálové kolo vyhlášeno nejpozději týden po uzávěrce přihlášek - tzn. 25.1.2023. Postupující ze semifinálového kola doplatí startovné 500,- Kč za finálové kolo.
 • Organizátor si vyhrazuje právo změnit termín v případě jakéhokoliv zásahu vyšší moci. V tomto případě je startovné nevratné. V případě zrušení celého ročníku se organizátor zavazuje vrátit min. 50% základního startovného.
 • Podmínkou účasti je dodržení všech termínů.
 • Všichni soutěžící by měli být v dobré zdravotní kondici.
 • V soutěži bude hodnocena technická náročnost, provedení a umělecký dojem.
 • Startovní pořadí bude určeno losem.
 • Soutěžící může zopakovat vystoupení pokud:
 • nastane technický problém s hudbou (v případě, že bude hudba puštěna špatně, je soutěžící povinnen o tom neprodleně informovat a nepokračovat ve svém vystoupení, na pozdější reklamace nebude brán zřetel)
 • nastanou-li okolnosti ohrožující zdraví a bezpečnost (špatně ukotvená tyč, tekutina na pódiu,..)
 • o možnosti zopakování v těchto případech rozhoduje hlavní rozhodčí
 • Pro použití rukavic během vystoupení je soutěžící povinen předložit lékařské potvrzení o nadměrném pocení rukou.
 • Vítězem v každé kategorii se stává soutěžící, který dosáhl nejvyššího počtu bodů. Při shodě rozhoduje počet bodů za technickou náročnost.
 • Hodnocení soutěže je podle pravidel Pole Sport Contest 2023.
 • Porota vybere a vyhlásí tři soutěžící s nejvyšším počtem dosažených bodů v každé soutěžní kategorii - 1.místo, 2.místo, 3.místo. V každé soutěžní kategorii bude vyhlášen i nejlepší výkon v jednotlivých kritériích - technická náročnost, umělecký dojem a provedení.

IV. Kostým

 • Kostým by měl být sportovního charakteru, ženy mohou mít jednodílný či dvoudílný kostým. Mužům je povolen dvoudílný kostým - vrchní díl může být nátělník či tričko s krátkým rukávem, vrchní díl nesmí být příliš volný (musí být zřetelně vidět linie těla) a nesmí být podprsenkového střihu (podprsenka, bolérko,..). Je zakázáno odhalovat intimní partie. Při odhalení bude soutěžící diskvalifikován.
 • Je zakázáno tančit ve spodním prádle, v plavkách, v erotickém prádle, kostýmu se sukýnkou či v sukni (šatech). Vrchní část kostýmu musí zcela krýt prsa a zbytečně neodhalovat dekolt (pro ženy). Všechny odstávající aplikace (volány, třásně, a jiné ozdoby) včetně zavazování mohou mít délku maximálně 5 cm.
 • Spodní část kostýmu musí krýt hýždě minimálně z 75% (počítáno od sakroiliálního skloubení po glutealní rýhu - viz obrázek), zepředu neodhaluje záhyby rozkroku.
 • Obuv je zakázána.
 • Rekvizity nejsou povoleny.
 • Součástí kostýmu je účes a make-up.

o vlasy nesmí zakrývat obličej

o vlasy ani make-up nesmí vadit v pohybu během vystoupení, vlasy v žádném okamžiku nesmí dotýkat obličeje (mimo ofinu a okraje obličeje)

o doplňky ve vlasech jsou povoleny, ale nesmí odpadávat

o make-up by měl být přizpůsoben vystoupení a nesmí zakrývat výraz a mimiku soutěžícího

o brýle a drobné náušnice, které nepřesahují ušní boltec, jsou povoleny

o náhrdelníky, náramky a piercing v pupíku jsou zakázány

o prstýnky jsou zakázány

V. Gripování

Gripování tyčí není povoleno, je povoleno gripování těla. Je zakázáno použití gripů na voskové bázi typu ITAC. V případě nedodržení tohoto pravidla může být soutěžící diskvalifikován.

VI. Porota

Porota je složena ze 7 porotců, přičemž každé kritérium (Technická náročnost, Provedení, Umělecký dojem) hodnotí dva porotci, jejichž bodování bude zprůměrováno. Součástí poroty je hlavní rozhodčí, který uděluje srážky za porušení pravidel soutěžního řádu a rozhoduje o případné diskvalifikaci. Porota bude mít odborného vedoucího poroty, který bude kontrolovat správnost zápisu a odchylky mezi porotci.

VII. Hudba

 • Hudba musí být poslaná v daném termínu na danou e-mailovou adresu. Součástí e-mailu jsou informace o skladbě - interpret a název skladby.
 • Hudba musí být správně pojmenována - jméno a příjmení soutěžícího, kategorie.
 • Hudba může být mixovaná.
 • Textový obsah hudby je povolen. Text by neměl být rasisticky, vulgárně a sexuálně orientován.
 • Nesmí být přesažen stanovený čas hudby pro jednotlivé kategorie.
 • Pokud se skladba bude shodovat s již evidovanou hudbou soutěžícího ve stejné kategorii, musí si soutěžící vybrat jinou hudbu. Rezervaci skladby můžete provést zasláním mailu na info@polesportcontest.cz. Rezervace je platná až po zaplacení startovného.
 • Soutěžící jsou povinni zaslat svou skladbu do 8.3.2023 (23:59 hod. toho dne) na e-mailovou adresu info@polesportcontest.czve formátu MP3.
 • Délka vystoupení:
 • pro kategorie Děti je délka vystoupení 2min 30s - 2min 45s
 • pro kategorie Junioři A Amatéři, Junioři B Amatéři, Ženy Amatérky, Ženy Masters Amatérky 40+ je délka vystoupení 2min 45s - 3min 00s
 • pro kategorie Junioři A Profesionálové, Junioři B Profesionálové, Ženy Profesionálky, Ženy Masters Profesionálky 40+, Muži 16+ je délka vystoupení 3min 00s - 3min 15s
 • pro kategorie Doubles, Doubles Junior je délka vystoupení 3min 15s - 3min 30s
 • pro kategorie Junioři Elite, Ženy Elite je délka vystoupení 3min 20s - 4min 00s

VIII. Foto, video

 • Soutěžící uděluje svým přihlášením pořadateli souhlas s použitím fotografií a videonahrávek k propagačním účelům v průběhu soutěže, ale i po jejím skončení. Dále souhlasí se zveřejněním videonahrávky svého soutěžního vystoupení včetně uvedení jména a kategorie. Soutěžící současně souhlasí s použitím videonahrávek pro účely případného školení porotců.
 • Všechny oficiální obrazové i zvukové materiály jsou majetkem pořadatele soutěže.
 • Pořizování fotografií a videa pro vlastní účely je povoleno pouze na telefon nikoliv na profesionální fotoaparáty či kamery. Je zakázáno používat blesk či jakékoliv jiné dosvícení. V případě porušení tohoto pravidla může být návštěvník vyloučen.

IX. Tyče a taneční pódium

 • Soutěžní tyče mají průměr 45mm, výška: 4m, materiál tyče: mosaz, značka Gympole.
 • Z pohledu diváka je statická tyč nalevo, spinová napravo.
 • Vzdálenost mezi tyčemi je cca 3 metry, do stran cca 2,5m.
 • Rozměry pódia jsou 8m x 6m (šírka 8m, hloubka 6m)
 • Na pódiu je zakázána konzumace jídla a pití.

X. Diskvalifikace

 • Soutěžící může být diskvalifikován při:
 • porušení pravidel a předpisů
 • nesportovním chování
 • ohrožování zdraví a života účastníků akce
 • odhalení intimních partií
 • nedostavení se na pódium
 • v případě odstoupení ze soutěže po 31.3.2023 má soutěžící možnost odstoupit pouze ze zdravotních důvodů, které potvrdí lékařskou zprávou nebo jiných závažných důvodů, které může doložit. V jiném případě bude diskvalifikován z následujícího ročníku soutěže.

XI. Práva a povinnosti organizátora

 • Organizátor si vyhrazuje právo na změnu soutěžního řádu a hodnocení. . Jakákoliv změna bude neprodleně oznámena na webu www.polesportcontest.cz a sociálních sítích soutěže (facebook, instagram) a bude všem soutěžícím zaslána do jejich emailových schránek.
 • Organizátor zajistí zdravotní pomoc pro případ úrazu.
 • Organizátor nenese odpovědnost za poškození věcí a ztráty.
 • Organizátor není odpovědný za případné újmy na zdraví.
 • Organizátor uděluje právo zastavit soutěžní vystoupení při pádu soutěžícího těmto osobám: sám soutěžící, trenér soutěžícího, zákonný zástupce soutěžícího, oficiální zdravotník soutěže. V případě evidentního úrazu hlavy má právo zastavit soutěžní vystoupení hlavní rozhodčí.
 • Organizátor je povinen:
 • zajistit soutěžní taneční tyče, jejich instalaci a zkontrolovat jejich bezpečné ukotvení
 • zajistit prostory pro převlečení a rozcvičení soutěžících
 • dát soutěžícím možnost vyzkoušet si taneční tyče a pódium před začátkem soutěže
 • seznámit porotce s potřebnými informacemi
 • zajistit očištění tyčí před vystoupením každého soutěžícího

XII. Přehled termínů

21.12.2022 Uzávěrka prvního kola připsání startovného na účet

(1100,-Kč/ jednotlivci, 1400,-Kč/ doubles)

18.1.2023 Uzávěrka přihlášek

18.1.2023 Uzávěrka druhého kola připsání startovného na účet

(1700,-Kč/ jednotlivci , 2200,- Kč/ doubles)

8.3.2023 Uzávěrka pro zaslání hudby

8.3.2023 Uzávěrka Score sheet - Partner moves

15.3.2023 Zveřejnění seznamu soutěžících v pořadí

15.4.2023 Soutěžní den

 Toto dílo je majetkem Czech Pole Championship s.r.o.. Soutěž Pole Sport Contest získala svolení majitele k použití díla a drobným úpravám pro účely soutěže Pole Sport Contest 2023. Dílo ani jeho jednotlivé části nemohou být libovolně upravovány a přebírány dalšími stranami k jakémukoli účelu bez svolení majitele.