Hodnocení

Hodnocení soutěže Pole Sport Contest 2024 je totožné s hodnocením Czech Pole Championship 2024 vyjma hodnocení povinných prvků. Soutěž Pole Sport Contest 2024 nehodnotí povinné prvky v kategoriích singles. V kategoriích Doubles hodnotí pouze tzv. Partner Moves - párové prvky, které soutěžící zasílají popsané včetně obrázku v předepsaném score sheetu (ke stažení o pár řádků níže) skrz google formulář, který obdrží každý soutěžící po uzávěrce přihlášek do své emailové schránky.